Browsing "Anestetika"

Perioperační analgezie

Nejběžněji používaná analgetika v perioperační péči. Může se dle zvyku oddělení lišit.:

1)Neopiátová analgetika systémově:
Paracetamol 

0,5- 1,0 gm/4-6h max.4g/den (při užívání nad 10dní se max.denní dávka sníží na2,5g )
10- 15 mg/kg      max 60 mg/kg/den… max 4 g/den  (děti nad 50kg váhy)
10- 15 mg/kg      max 60 mg/kg/den… max 3 g/den  (děti pod50 kg váhy)
10- 15 mg/kg      max 60 mg/kg/den… max 2 g/den  (děti pod33 kg váhy)
7,5mg/kg            max 30 mg/kg/den … max 1g/den  (děti pod 10 kg váhy)

cestapodání – iv. v infuzi, per os, per rectum
předávkování- terapie: výplach žaludku, carbo adsorbens, monitorace plazmatické hladiny paracetamolu

Read More »

Celková nitrožilní anestezie (TIVA)

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Celková, Léky a jejich použití, Postupy  //  No Comments
  • Je využívána pro rychlý úvod do doplňované anestezie, pro krátké výkony a pro TIVA (totální intravenózní anestezie)

MIR (minimal infusion rate) – taková rychlost přívodu anest., která zamezí u 50% pacientů motorické reakci na chirurgickou incizi

Thiopental – prášek, ze kterého se připravuje roztok, solné hypnotikum, antikonvulzivum, slabší anestetikum, tlumí dech a srdce, absolutní kontraindikací je porfyrie, paravenozní podání způsobí nekrozu tkáně
Etomidat – Obdoba thiopentalu s menším kardiodepresorickým účinkem
Propafol – nejlepší pro TIVA
Ketamin – jediné anestetikum, které zvšuje TK – podává se u šoku, disociativní anestetikum (netlumí cele CNS, odděluje kůru od toho ostatniho)
Benzodiazepiny – hypnotiky, sedativa, anxiolytica, myorelaxantia atd, používány i v premedikaci
Read More »

Operace před objevem anestezie – byl to doslova závod s časem!

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Celková, Léky a jejich použití, Studium  //  No Comments

Prvopočátky anesteziologie spadají do starověku. V Egyptě a Sýrii používali lékaři odvary z opia a mandragory k potlačení bolesti.

V roce 1846 byla v americkém Bostonu provedena první operace, při které byla použita éterová anestezie (anestezie). Objev anestezie (narkózy) tvoří jeden z nejvýznamnějších předělů v historii lékařství. Po jejím zavedení se lékaři mohli soustředit na svůj výkon a pacienti nemuseli při každém chirurgickém zákroku podstupovat nelidská muka. Dnes využívá lidstvo dobrodiní anestezii již více než jeden a půl století.

Píše se pátek, 16. října 1846, kdy se v posluchárně bostonské nemocnice v USA konala další z řady veřejných chirurgických operací určených odborným zájemcům. Tentokrát však nechal operující lékař John Collins Warren předem oznámit, že předváděný zákrok proběhne bezbolestně, s použitím zcela nové „narkotizační“ metody. Zvědavost mezi přítomnými se mísila s nedůvěrou. Často bylo slyšet skeptické názory. Copak je něco takového vůbec možné?

Read More »

Problematika periferních blokád

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Lokální, Postupy, Studium  //  No Comments

Podmínky pro provádění blokády
HK Zásadní podmínkou pro provádění regionální blokády je dokonalá znalost anatomie, především nervového zásobení horní končetiny. Pro řešení náhle vzniklých komplikací je nutná dostupnost standardního anesteziologického vybavení a pomůcek, což je především intubace, anesteziologický přístroj a léky. Důležitou podmínkou je souhlas chirurga. Hlavní námitkou operatéra bývá prodloužení operačních časů, způsobené zdržením při nasedání bloku. Tomu lze ale čelit dobrou organizací provozu operačních sálů. Nezbytný je neurostimulátor, pomocí kterého lékař detekuje nerv. Potřebný je souhlas pacienta s touto technikou.

Read More »

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika
 jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory.

Adrenalin (epinephrin)
Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní tlak, má pozitivně inotropní, dromotropní a chronotropní účinek, snižuje fibrilační práh, může převést jemnovlnnou komorovou fibrilaci na hrubovlnnou. Adrenalin má biologický poločas jen 2 min.

Read More »

Léky – stručně – Indikační skupiny, indikace a dávkování

ADRENALIN INJ. SOL 5X1ML/MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – Sympatomimetikum
INDIKACE – Srdeční zástava – tonizace myokardu v průběhu neodkladné resuscitace; anafylaktický šok; bronchospasmus anafylaktický i reflektorický; periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště, endotoxinový šok; k omezení kapilárního krvácení; k dekongesci sliznic; vazokonstringens při místní anestezii.
Read More »

Stránky:12»