Browsing "Celková"

Perioperační analgezie

Nejběžněji používaná analgetika v perioperační péči. Může se dle zvyku oddělení lišit.:

1)Neopiátová analgetika systémově:
Paracetamol 

0,5- 1,0 gm/4-6h max.4g/den (při užívání nad 10dní se max.denní dávka sníží na2,5g )
10- 15 mg/kg      max 60 mg/kg/den… max 4 g/den  (děti nad 50kg váhy)
10- 15 mg/kg      max 60 mg/kg/den… max 3 g/den  (děti pod50 kg váhy)
10- 15 mg/kg      max 60 mg/kg/den… max 2 g/den  (děti pod33 kg váhy)
7,5mg/kg            max 30 mg/kg/den … max 1g/den  (děti pod 10 kg váhy)

cestapodání – iv. v infuzi, per os, per rectum
předávkování- terapie: výplach žaludku, carbo adsorbens, monitorace plazmatické hladiny paracetamolu

Read More »

Celková nitrožilní anestezie (TIVA)

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Celková, Léky a jejich použití, Postupy  //  No Comments
  • Je využívána pro rychlý úvod do doplňované anestezie, pro krátké výkony a pro TIVA (totální intravenózní anestezie)

MIR (minimal infusion rate) – taková rychlost přívodu anest., která zamezí u 50% pacientů motorické reakci na chirurgickou incizi

Thiopental – prášek, ze kterého se připravuje roztok, solné hypnotikum, antikonvulzivum, slabší anestetikum, tlumí dech a srdce, absolutní kontraindikací je porfyrie, paravenozní podání způsobí nekrozu tkáně
Etomidat – Obdoba thiopentalu s menším kardiodepresorickým účinkem
Propafol – nejlepší pro TIVA
Ketamin – jediné anestetikum, které zvšuje TK – podává se u šoku, disociativní anestetikum (netlumí cele CNS, odděluje kůru od toho ostatniho)
Benzodiazepiny – hypnotiky, sedativa, anxiolytica, myorelaxantia atd, používány i v premedikaci
Read More »

Operace před objevem anestezie – byl to doslova závod s časem!

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Celková, Léky a jejich použití, Studium  //  No Comments

Prvopočátky anesteziologie spadají do starověku. V Egyptě a Sýrii používali lékaři odvary z opia a mandragory k potlačení bolesti.

V roce 1846 byla v americkém Bostonu provedena první operace, při které byla použita éterová anestezie (anestezie). Objev anestezie (narkózy) tvoří jeden z nejvýznamnějších předělů v historii lékařství. Po jejím zavedení se lékaři mohli soustředit na svůj výkon a pacienti nemuseli při každém chirurgickém zákroku podstupovat nelidská muka. Dnes využívá lidstvo dobrodiní anestezii již více než jeden a půl století.

Píše se pátek, 16. října 1846, kdy se v posluchárně bostonské nemocnice v USA konala další z řady veřejných chirurgických operací určených odborným zájemcům. Tentokrát však nechal operující lékař John Collins Warren předem oznámit, že předváděný zákrok proběhne bezbolestně, s použitím zcela nové „narkotizační“ metody. Zvědavost mezi přítomnými se mísila s nedůvěrou. Často bylo slyšet skeptické názory. Copak je něco takového vůbec možné?

Read More »

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika
 jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory.

Adrenalin (epinephrin)
Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní tlak, má pozitivně inotropní, dromotropní a chronotropní účinek, snižuje fibrilační práh, může převést jemnovlnnou komorovou fibrilaci na hrubovlnnou. Adrenalin má biologický poločas jen 2 min.

Read More »

Léky – stručně – Indikační skupiny, indikace a dávkování

ADRENALIN INJ. SOL 5X1ML/MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – Sympatomimetikum
INDIKACE – Srdeční zástava – tonizace myokardu v průběhu neodkladné resuscitace; anafylaktický šok; bronchospasmus anafylaktický i reflektorický; periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště, endotoxinový šok; k omezení kapilárního krvácení; k dekongesci sliznic; vazokonstringens při místní anestezii.
Read More »

Propofol, Diprivan

Srp 13, 2013   //   by core   //   Anestetika, Celková  //  No Comments

Propofol - chemický vzorecATC: N01AX10
Účinná látka: Propofolum
Vzhled, popis: isotonická, mléčně bílá olejovitá emulze
Koncentrace: většinou 10mg/ml (dostupná je i Anesia 20mg/ml)!
Pomocné látky: Čištěný sojový olej, vaječný lecithin, glycerol, kyselina olejová a roztok hydroxidu sodného 1 mol/l na úpravu pH, voda na injekci.
Terapeutická indikace: Úvod a vedení CA. Sedace u ventilovaných pacientů během RES péče.
Read More »