Loading...

Farmakoseriál: Novalgin (metamizol) inj.

Novalgin je nenávykové pyrazolové analgetikum (pro silnou akutní i chronickou bolest) s antipyretickými a spasmolytickými účinky. Zároveň se používá na horečku nereflektující na jinou léčbu. Při doporučených dávkách metamizolu není ovlivněna

Farmakoseriál: Fyziologický roztok (NaCl, infusio natrii chlorati, „fýzák“,…)

Je jedním z nejzákladnějších roztoků v medicíně vůbec.  Mezi jeho hlavní indikaci patří k: – léčbě izotonické extraceluární dehydratace – léčbě deplece sodíku – použití jako vehikulum nebo rozpouštědlo kompatibilních

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika – jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory. Adrenalin (epinephrin) Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní

Novinky z oboru: Schválení Televancinu pro použití u nozokomiální pneumonie (jb)

21.6.2013 schválila Americká FDA telavancin (přípravek Vibativ, Theravance), pro použití u pacientů s  nozokomiální pneumonií a ventilátorovou pneumonií (bakteriální HABP / VABP nebo nozokomiální pneumonie) způsobenou Staphylococcus aureus. V tiskové zprávě FDA

Sedace, analgezie, analgosedace a anestézie v přednemocniční neodkladné péči

V podmínkách PNP se velmi často dostáváme do situací, které vyžadují v rámci neodkladného ošetření odstranění nebo snížení vnímání bolesti nebo velké stresové zátěže u postiženého v nejranějším období po

Intoxikace (otravy např. drogami) a jejich léčba…

Intoxikace – obecná část: Výrazně klesá účinnost výplachu žaludku a podání emetik po 1 hod od požití toxické látky  přičemž většina nemocných volá záchrannou službu až po 1-3 hodinách. …..jako

Tabletky 100 krát jinak

APO-OME, HELICID, OMEPRAZOL, GASEC, ORTANOL, LOMAC, CONTROLOC, APO-PANTO, NOLPAZA, PANTOPRAZOL – antiulcerozum,inhibitir prot.pumpy ASENTRA, ZOLOFT, SERLIFT, SECTRALIN, APO-SECTRAL – antidepresivum AESCIN, ANAVENOL, ASCORUTIN, GLYVENOL, CILKANOL, DETRALEX – venofarmakum ANP, GODOSAL

Anesteziologický stolek

Léky – stručně – Indikační skupiny, indikace a dávkování

ADRENALIN INJ. SOL 5X1ML/MG INDIKAČNÍ SKUPINA – Sympatomimetikum INDIKACE – Srdeční zástava – tonizace myokardu v průběhu neodkladné resuscitace; anafylaktický šok; bronchospasmus anafylaktický i reflektorický; periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni

Ředění léků

Dopamin , Dobutamin, Amrinon : 3mg/kg váhy pacienta do 50ml  ……….  x ml/h = x ug/kg/min (např. 3ml/h = 3 ug/kg/min) Noradrenalin, Adrenalin, Isoprenalin : 0,03 mg/kg váhy pacienta do 50