Browsing "Modelovky z výjezdů"

Úporné bolesti v týlu trvající 3 dny

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Na místě 30letá žena stěžující si na úporné bolesti hlavy nejvíce v oblasti týlu. S ničím se neléčí. Bolesti trvají již třetí den a dnes již nereagují ani na analgetika. Žena je při vědomí, bledá, opocená, nevzracela. Během vyšetření upadá do bezvědomí. Zornice jsou anizokorické, mydriáza vpravo nereaguje na osvit, vlevo zornice menší, reagující na osvit. TK 110/60, P 82, SPO2 98%, D 12, jiné info nelze získat. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Rotační závrať a nepříjemný tlak v uších

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Výzva: vertigo, na místě žena, 34 let, při vědomí, orientovaná místem, časem, osobou, afebrilní, je přítomen tinitus, popisuje nepříjemný tlak v uších a rotační závrať, poruchy rovnováhy, 3x zvracela. TK 140/90, EKG sinus, P 100, SPO2 98%, glykemie 6,5 mmol/l, D 16, sklípkové, zornice izo, foto ++, úraz neguje, kůže bpn, břicho bpn, DKK bez otoků, amengiální. Tento stav trvá zhruba hodinu. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Žena vs. vosa

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Výzva: alergická reakce, na místě žena, 30 let, bodnuta vosou před 10 minutami, GCS: 3 – 4 – 6, TK 80/40, P 130, nitkovitý, D 30, bledá, opocená, kůže je vlhká, zarudlá, kapilární návrat 5s, neklidná, je přítomna nauzea, 1x zvracela. Pracovní diagnoza, léčba a směřování pacienta.
Read More »

Suicidiální úmysl kulovnicí

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů, Nemocniční modelovky  //  No Comments

KAZUISTIKA: Muž, 22let, nalezen doma po výstřelu z kulovnice v suicidiálním úmyslu. Vstřel pod bradou – výstřel v oblasti čelního laloku. Reflexy zachovány, hypoventilace, AS pravidelná. VF: TK 112/60, P 100´, SpO2 98%, GCS 3.
Zkuste navrhnout pracovní dg.,ošetření, terapii (i farmakologicky) v PNP, transport a případně směrování.
obrázek: 3D projekce – pro představu:

3D projekce Read More »

Rauš v parku

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

V parku je schoulený silně zanedbaný mladý muž. Přes hlavu má přetaženou bundu. Je v bezvědomí, velmi pomalu dýchá, jsou zde i apnoické pauzy. V obličeji je lehce promodralý, kolem úst jsou sliny. TK 90/50, P 55/min., SPO2 86%, D 4, glykemie 4,9, tonus ochablý, zornice miotické velikosti špendlíkové hlavičky. Žádné viditelné zranění ani krvácení. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Zavalení kameny

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Starší muž, pracovní úraz, zavalen třemi kmeny o průměru cca 40cm. Výjezd RLP, na místě do 3 minut od nahlášení události. Při příjezdu: leží na břiše, hlavou dolů, kmeny na něm již nejsou. NIBP: neměřitelný, HR:0, RR:0, SpO2: neměřitelná, zornice: -5/-5 … Po cca 20 minutách KPR ROSC. NIBP: 90/50, HR:130, RR: UPV 14, SpO2 90% při 100% FiO2, zornice -3/-3. HKK: bpn. Dýchání vlevo neslyšné, hrudník bilat. krepituje. Břicho tuhé špatně prohmatné. Jinak žádné zjevné vněší trauma. Pánevní kruh stabilní. DKK: bpn … Diff. Dg.? Terapie před a během KPR? Terapie po KPR? Transportní prostředek? Směřování?
Read More »

Oprava žehličky

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Třicetiletý muž opravoval žehličku, měl ji připojenou v zásuvce elektrického vedení. Při neodborné manipulaci dostal ránu elektrickým proudem, levá – pravá ruka. Je při vědomí, stěžuje si na palpitace, má brnění v HK a nezvedne je nad horizontálu. TK 150/90, SPO2 97%, P 80 – 130, D 14, Glykemie 5,9 mmol/l. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Sranda na kolečkových bruslích

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Dvanáctiletý chlapec při honičce na kolečkových bruslích projel skleněnou výplní venkovních dveří. Na malíkových stranách obou zápěstí jsou hluboké asi 3cm dlouhé řezné rány, které silně krvácejí. Do hlavy se neuhodil.TK 110/60, P 100, SPO2 98%, D 16.Zornice IZO, foto ++. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Půl litr tvrdého a na znak ze schodů

Srp 29, 2013   //   by   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

50letý muž požil asi půl litru tvrdého alkoholu a spadl na znak ze schodů. Dle svědků byl v bezvědomí asi 5minut. Postižený je v kolísavém stavu vědomí. Agitovanost až hlubší somnolence s flekční, obrannou reakcí. Má brýlový hematom, krvácí z levého ucha. Zornice jsou anisokorické. Levá zornice je mydriatická na 5mm a pravá zornice miotická na 2mm. Fotoreakce vlevo -, vpravo +. TK 120/80, 106 pulsů, SpO2 82%, GCS je 8. Pracovní diagnoza,, léčba a směrování.
Read More »

Pád na kluzkém chodníku

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Výzva: pád, na místě 28-letá těhotná žena, která po pádu na kluzkém chodníku začala silně krvácet. Žena je II.gravidita/II.para, ve 28. tt. Pohyby cítí slabé, má bolesti v podbřišku. Subjektivně udává kontrakce po 5 minutách, PV zachovalá. TK 140/90, P 80, SPO2 98%, D 16, Glykemie 6,2 mmol/l. Při vědomí, orientovaná, bez zjevných známek úrazu. Těhotenství dle těh. průkazky probíhá zcela fyziologicky. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Stránky:«1234567»