Browsing "Nemocniční modelovky"

Zdánlivá cholecystolithiáza

Srp 31, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Žena, 60 let, hematemeza. Anamnesticky: poslední týden hospitalizována na chirurgickém odd. s bolestmi břicha, uzavíráno jako potíže při cholecystolithiáze, v plánu CHCE. Včera pacientka odchází domů po podepsání negativního reverzu, „špatně snášela“ hospitalizaci. Nyní náhle zvracení velkého množství natrávené krve, v lavoru objektivním odhadem minimálně 750-1000 ml , současně krevní koagula. Obj.nález: při vědomí, anxiozní, bledého koloritu, schoulená na lůžku na boku, izo, foto++, ameningeal., bez lateral., AS prav, SR na monitoru 70/min, TK 100/60, kapilarita prodloužená, dýchání bvf., břicho palpačně difuzně citlivé s maximem v epigastriu, tuhé, špatně vyšetřitelné, peristaltika +, p.rect. hnědá stolice bez příměsi krve. Končetiny bez otoků , afebrilní. AA: O Vaše dg, terapie, směrování?
Read More »

Osvěžující koupel v řece

Srp 31, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Na chirurgickou ambulanci ON přišel muž, 19 let, který se koupal s kamarády v řece, poblíž tepelné elektrárny. Skočil z římsy do vody, uhodil se do hlavy při seskoku, plus tržná rána plosky nohy s přeříznutím šlachy flexoru malíka. Zvracel, plus cca. 5ti minutová ztráta vědomí. Má tenzní bolest hlavy. Přišel po 8mi hodinách od incidentu.
Read More »

Ambulance urgentního příjmu ON

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky, Postupy, Studium  //  No Comments

(jste zavoláni na ambulanci urgentního příjmu okresní nemocnice jako službu mající neurolog)- dnes je sobota, 15:33h:
RZP veze muže (53 let), který byl dnes v 8:20h vyšetřen RLP pro lumbalgie se slabosti DKK, aplikována Dolmina 75mg i.m., doporučen klidový režim, medikace Diclofenac duo 75 2×1 (od PL má recept od středy, nevyzvednul si ho) a v pondělí kontrola u PL a již objednané neurologické vyšetření.

Nyní volala manželka znovu záchranku, protože je mu špatně, nemůže se postavit, je schvácený. Přivezen ve vakuové matraci, bledý, opocený, unavený. Periferie rychlá, téměř nehmatná, kapilární návrat cca 2 sec.
Read More »

Plačtivý a neklidný 2,5letý chlapeček

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Na dětský UP přivezla matka svého 2,5 letého chlapečka. Matka udává že je od včerejšího večera plačtivý, neklidný, udává bolesti břicha, je subfebrilní až febrilní. Doma 2x zvracel a měl jednu řídkou stolici.
RA: bezvýznamná
AA: nezjištěna
FA: trvalou medikaci nemá. Nyní matka podává paralen 100 mg a 6 hodin.
OA: dítě z druhé fyziologické gravidity,porod v termínu, poporodní adaptace dobrá, očkování řádně dle kalendáře, s ničím se nikdy neléčil.
Vyšetření lékařem: Dítě těžce vyšetřitelné. Hydratovaný, při vědomí, velmi neklidný, plačtivý. Bez icteru a cyanozy.Kůže čistá, hlava mezocefalická, zornice izokorické, foto ++ , dýchání čisté, sklípkovité bilaterálně. AS pravidelná, ozvy 2. Břicho nad niveau,bolestivé difúzně – dále nevyšetřuje. FF: TK nelze změřit, SPO2 97%, P 146, TT 38,2. Pracovní dg.,další vyšetření, směřování pacienta a léčba.

TT v rectu 38,7. KO+diff v normě. M+S zatím nenabrán ( dítě ještě nemočilo), CRP 12, dle matky větry neodchází. Jedna průjmovitá stolice matka více nedokáže popsat.

paralen podávala pouze matka dle příbalového letáku, dítě jedlo naposledy v 11:00 Su 3 250 ml který následně vyzvracelo… dále veškeré jídlo odmítá. Dítě z UP vysláno na UZ břicha ( popise : játra bez ložisek, parenchym homogenní, slezina a pankreas norm. ledviny symetr. MM a okolí norm. V ldx hypogastriu – ileocek. junkce – patrný invaginát, s herniací tenue a mesenteria – satelitní uzliny 10-12 mm, volná tekutina není přítomna. Jaký bude další váš postup?
Read More »

Suicidiální úmysl kulovnicí

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů, Nemocniční modelovky  //  No Comments

KAZUISTIKA: Muž, 22let, nalezen doma po výstřelu z kulovnice v suicidiálním úmyslu. Vstřel pod bradou – výstřel v oblasti čelního laloku. Reflexy zachovány, hypoventilace, AS pravidelná. VF: TK 112/60, P 100´, SpO2 98%, GCS 3.
Zkuste navrhnout pracovní dg.,ošetření, terapii (i farmakologicky) v PNP, transport a případně směrování.
obrázek: 3D projekce – pro představu:

3D projekce Read More »

Nedodělaná TE (tonzilektomie)

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Žena (21) byla indikována k provedení bil. TEE pro chronickou tonzilitidu. Její OA byla podle dokumentace až na recidivující cystitidy a tonzilitidy zcela negativní, užívala pouze opakovaně různá ATB, AA neg..

K úvodu do CA byl použit diazepam, fentanyl, thiopental, atrakurium. Ihned po podání úvodní medikace následovalo oběhové selhání s cyanózou, nehmatným pulzem na periferii a tachykardií 170/min.
Jakou léčbu a postup zvolíte?
Read More »

Výpadek zorného pole

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Výzva: ochrnutí náhle vzniklé, muž, ročník 1954, OA: s ničím se neléčí, léky trvale neužívá. NO: cca 20 minut trvající hemiparéza pravé poloviny těla s výpadkem zorného pole, bez bolesti, bezvědomí nebylo, celou dobu seděl v křesle, nauzea O, St.P.: GCS: 4-5-6 (15), při vědomí, komunikuje, orientován místem, časem, osobou, eupnoe, neurologicky bez lateralizace, amengiální, řeč normální, bez dušnosti, cyanozy, ikteru, otoky DKK O, zornice izo, foto ++, TK 140/90, P 88, SPO2 98%, D 16, TT 36,7, glykemie 5,6 mmol/l, EKG sinus, úraz neguje, u PL nebyl několik let. Pracovní diagnoza, léčba, směřování.
Read More »

Stačil rozchod a pobyt na ARO je hned

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Protože pořád předkládáme modelové situace s PNP tj. Záchrannou službu co takhle zkusit NP konkrétně ARO.
Na ARO přivezla posádka RLP ženu 85 ročník co spolykala všechny léky co doma našla kvůli svému příteli, protože jí opustil. Žena v bezvědomí, reaguje na silný algický podnět, SD, zornice ISO, TK 90/50, 72´, TT 36,5, SPO2 94%,váha cca. 60kg. Posádka předává jedno plato Neurol 1mg, dvě plata Ibalgin 200mg, jedno plato Zolpidem 10mg. Neví s určitostí kolik toho požila, do bytu se dostávali za pomocí HZS. Zkuste napsat stručně co vše následuje od přijetí pacienta po uložení na lůžko oddělení, co se zajistí,provede a vyšetří atd.
Read More »

Bolest v bedrech

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

45letý muž má výrazné a proměnlivé bolesti v bedrech, převážně vlevo, vystřelující do levého třísla a podbřišku. Muž je neklidný, SPO2 99%, TK 140/90, P 75, TT 37,4 přítomna nausea. Udává potíže při močení, neurologicky bpn. Pracovní DG, léčba a směřování pacienta.
Read More »

Stránky:12»