Browsing "Nemocniční modelovky"

Kazuistika: Pacient po tonutí a úspěšné KPR

Hlavním patofyziologickým mechanismem po tonutí je hypoxie, edém mozku, aspirace a její následky. Do 72 hodin se často vyvíjí ARDS. Během tonutí ve studené vodě dochází k hypotermii. Ta má ochranný vliv proti hypoxii. V nemocniční péči, po obnovení srdeční akce, pokračujeme poresuscitační hypotermií.

Read More »

Extrémní podchlazení může zlepšit outcome dětí i po déletrvající zástavě oběhu

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Modelovky, Nemocniční modelovky, Postupy, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Příspěvek pojednává o chlapci léčeném na dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ARK Fakultní nemocnice v Ostravě. V době přijetí mu bylo 14 měsíců.
V rodině žádné závažné onemocnění, rodiče zdraví, dítě prodělalo jedenkrát těžkou laryngitidu, jinak nebylo vážněji nemocné.

V říjnu 1996 při pobytu na chatě v horách se chlapec rodičům ztratil z dohledu. Časový interval nejsou rodiče schopni určit. Byl nalezen zcela potopený v potoce. Po vytažení bez dechové aktivity a akce srdeční. Byla zahájena BLS, přivolaná lékařka LSPP v resuscitaci pokračovala. Zornice byly ve fixní mydriáze. Resuscitace dále probíhala během převozu do spádové nemocnice. Na chirurgické ambulanci se pokračovalo v resuscitaci pro přetrvávání asystolie, byla provedena preparace v. saphena magna vlevo. Byl přivolán anesteziolog. Po aplikaci adrenalinu a pokračující masáži srdeční se objevuje sinusový rytmus s těžkou bradykardií kolem 45/min., tlak neměřitelný. Podán dvakrát atropin v obvyklé dávce, manitol a 125 mg Solu-Medrol, vše intravenózně. Dítě bylo silně podchlazené. Zajištěna v. subclavia vlevo, zaveden močový katetr. Intubace ET kanylou číslo 4, dítě napojeno na vysokofrekvenční ventilátor Paravent, odsáto z dýchacích cest, ventilace s FiO2 1,0.

Read More »

Transplantační tým

Srp 28, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Muž, 20 let, dopravní nehoda osobního vozidla, boční náraz levou stranou vozidla do stromu. Příjezd posádky RLP současně s hasiči, Vystříháván 45 minut, Iniciální GCS 3, TK 90/50, P 90, Ventilace spontánní suficientní SpO2 94%. Zornice -6/-6. Diff. Dg? Terapie? Směřování (Nejbližší nemocnice 6 km, Traumacentrum 100km)?
Read More »

Etylenglykol(fridex) + kauzuistika

Srp 28, 2013   //   by   //   Modelovky, Nemocniční modelovky, Studium  //  No Comments

Etylenglykol je hlavní součástí nemrznoucích směsí. Jeho požití může být náhodné, v méně častém případě se jedná o sebevražedný pokus. Smrtelná dávka představuje asi 100 až 150 ml.

Klinické příznaky
Etylenglykol (fridex) není sám o sobě škodlivý. Vznikají z něj však produkty, které se vážou na vápník. Vytváří krystaly kyseliny šťavelové, které se usazují zejména v ledvinách a v ostatních orgánech. Krystaly způsobují otok buněk, vzniká intersticiální zápal plic, metabolická acidóza, celkový rozvrat vnitřního prostředí, poškození jater, ledvin a edém mozku. Nejprve je obraz intoxikace podobný jako u otravy etanolem.

Read More »

Stránky:«12