Browsing "Modelovky"

Souhra náhod v domově důchodců

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Jste voláni do domova důchodců, kde je na návštěvě u dědy(80 let) vnučka (25 let). Muž měl křeče, asi epilepsie. Na místě muž, zdravotní sestra a vnučka. Muž, 80 let, leží v posteli , mírně desorientovaný časem, jinak při vědomí, bez subjektivních stesků, spavý. Sestra informuje, že je léčený epileptik, záchvaty mívá cca 2x týdně, nyní opět nekomplikovaný GM, v posteli v leže, nikam se neuhodil, pomočený, normoglykemie, ostatní nález v mezích. Během vyšetřování muže náhle vnučka udává nevolnost, vylekala se, není jí dobře. Stačíte zjistit, že je v 36. týdnu těhotenství, primipara, primigravid.,v těhotenství hypertenze, více nevíte. Vnučka náhle padá na zem, tonickoklonické křeče trvající cca 3 min, poté leží na zemi, neprobírá se, nedýchá, puls a TK neměřitelné, na monitoru FK…. Váš postup?
Read More »

Co dokáže balená voda?

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

výzva (leden) v 8 ráno, žena 27 let, od večera trvající kopřivka celého těla, vzala si 1 tbl dithiadenu, po něm mírná úleva. V noci spala, k ránu se stav zhoršuje, kopřivka celého těla, dušnost. Večer a v noci nic nejedla, pila balenou vodu. GCS 12 (3-4-5) TK 90/60, P 130, špatně hmatný, SPO2 89%, D 25, TT 36,7, glykemie 5,7 mmol/l, EKG s.r., orientačně neurologicky bez lateralizace, zornice izo, foto ++, je přítomen insipirační stridor, profuzně se potí. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Porucha citlivosti a bolest DKK

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Výzva v 2:03, poruchy citlivosti. Muž, 57 let. AA: neguje, FA: bez medikace, OA: bezvýznamná NO: od 22 hodiny pocit brnění a bolestí obou DKK vystřelujícího charakteru od páteře směrem k dolním končetinám, necitlivost vnitřních stran stehen a perigenitální oblasti, přestal močit. St. P.: Ležící na posteli, při vědomí, spolupracuje, orientován místem, časem, osobou. TK 130/90, P 78, D 14, SPO2 98%, glykemie 6,9 mmol/l, není schopen se pro velkou bolest postavit, napínací manévry (Lasegue) jsou negativní, úraz neguje. Pracovní diagnoza, léčba a směřování
Read More »

Úporné bolesti v týlu trvající 3 dny

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Na místě 30letá žena stěžující si na úporné bolesti hlavy nejvíce v oblasti týlu. S ničím se neléčí. Bolesti trvají již třetí den a dnes již nereagují ani na analgetika. Žena je při vědomí, bledá, opocená, nevzracela. Během vyšetření upadá do bezvědomí. Zornice jsou anizokorické, mydriáza vpravo nereaguje na osvit, vlevo zornice menší, reagující na osvit. TK 110/60, P 82, SPO2 98%, D 12, jiné info nelze získat. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Rotační závrať a nepříjemný tlak v uších

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Výzva: vertigo, na místě žena, 34 let, při vědomí, orientovaná místem, časem, osobou, afebrilní, je přítomen tinitus, popisuje nepříjemný tlak v uších a rotační závrať, poruchy rovnováhy, 3x zvracela. TK 140/90, EKG sinus, P 100, SPO2 98%, glykemie 6,5 mmol/l, D 16, sklípkové, zornice izo, foto ++, úraz neguje, kůže bpn, břicho bpn, DKK bez otoků, amengiální. Tento stav trvá zhruba hodinu. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Žena vs. vosa

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Výzva: alergická reakce, na místě žena, 30 let, bodnuta vosou před 10 minutami, GCS: 3 – 4 – 6, TK 80/40, P 130, nitkovitý, D 30, bledá, opocená, kůže je vlhká, zarudlá, kapilární návrat 5s, neklidná, je přítomna nauzea, 1x zvracela. Pracovní diagnoza, léčba a směřování pacienta.
Read More »

Suicidiální úmysl kulovnicí

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů, Nemocniční modelovky  //  No Comments

KAZUISTIKA: Muž, 22let, nalezen doma po výstřelu z kulovnice v suicidiálním úmyslu. Vstřel pod bradou – výstřel v oblasti čelního laloku. Reflexy zachovány, hypoventilace, AS pravidelná. VF: TK 112/60, P 100´, SpO2 98%, GCS 3.
Zkuste navrhnout pracovní dg.,ošetření, terapii (i farmakologicky) v PNP, transport a případně směrování.
obrázek: 3D projekce – pro představu:

3D projekce Read More »

Rauš v parku

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

V parku je schoulený silně zanedbaný mladý muž. Přes hlavu má přetaženou bundu. Je v bezvědomí, velmi pomalu dýchá, jsou zde i apnoické pauzy. V obličeji je lehce promodralý, kolem úst jsou sliny. TK 90/50, P 55/min., SPO2 86%, D 4, glykemie 4,9, tonus ochablý, zornice miotické velikosti špendlíkové hlavičky. Žádné viditelné zranění ani krvácení. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Zavalení kameny

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Starší muž, pracovní úraz, zavalen třemi kmeny o průměru cca 40cm. Výjezd RLP, na místě do 3 minut od nahlášení události. Při příjezdu: leží na břiše, hlavou dolů, kmeny na něm již nejsou. NIBP: neměřitelný, HR:0, RR:0, SpO2: neměřitelná, zornice: -5/-5 … Po cca 20 minutách KPR ROSC. NIBP: 90/50, HR:130, RR: UPV 14, SpO2 90% při 100% FiO2, zornice -3/-3. HKK: bpn. Dýchání vlevo neslyšné, hrudník bilat. krepituje. Břicho tuhé špatně prohmatné. Jinak žádné zjevné vněší trauma. Pánevní kruh stabilní. DKK: bpn … Diff. Dg.? Terapie před a během KPR? Terapie po KPR? Transportní prostředek? Směřování?
Read More »

Oprava žehličky

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Třicetiletý muž opravoval žehličku, měl ji připojenou v zásuvce elektrického vedení. Při neodborné manipulaci dostal ránu elektrickým proudem, levá – pravá ruka. Je při vědomí, stěžuje si na palpitace, má brnění v HK a nezvedne je nad horizontálu. TK 150/90, SPO2 97%, P 80 – 130, D 14, Glykemie 5,9 mmol/l. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »

Stránky:«12345678»