Browsing "Ostatní"

Trendy & doporučení v oboru

Srp 28, 2013   //   by   //   Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Jaká koncentrace hemoglobinu by měla být zvažována jako transfuzní práh u hospitalizovaných hemodynamicky stabilních pacientů?
– AABB (American Asociation of Blood Banks) doporučuje restriktivní transfuzní strategii
– U dospělých i dětských pacientů v intenzivní péči by měla být transfuze zvažována u hodnot hemoglobinu 70g/l nebo nižší
– U pooperačních pacientů by měla být transfuze zvažována u hodnot hemoglobinu 80g/l nebo u pacientů s klinickou symptomatologií (bolest na hrudi,ortostatická hypotenze nebo tachykardie nereagující na podání tekutin, srdeční městnavé selhání)
Stupeň doporučení: silné doporučení, kvalita evidence vysoká

Read More »

Negativní revers, poučení a (ne)souhlas pacienta s léčbou

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Souhlas pacienta

Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient by měl být před jeho udělením řádně poučen. „Souhlasem“ pacient dává svolení k zásahu do svého těla, a to v souladu s informacemi, které mu byly poskytnuty v poučení. Obvykle souhlasí pacient ústně. U drobnějších zákroků může pacient poskytnout souhlas také tak, že výkon bez námitek strpí (např. sám nastaví ruku k injekci). U závažnějších operací a vyšetření, nebo tam, kde to přímo stanoví zákon, je nutný souhlas písemný.

Pacient má právo kdykoliv provedení lékařského zákroku odmítnout. V takovém případě si od něj lékař musí vyžádat písemné potvrzení tzv. negativní revers. Ještě před jeho podpisem však musí být poučen o svém zdravotním stavu, o výkonu, který odmítá, a o možných následcích tohoto odmítnutí.

Read More »

Dvoustupňová dezinfekce např. laryngoskopů (dle předpisu č. 306/2012 Sb., §-8)

Srp 28, 2013   //   by   //   Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce

1. Vyšší stupeň dezinfekce je určen pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány a používají se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních dutin (např. operační a vyšetřovací endoskopy jiné než digestivní). Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Metoda otřeni endoskopu se nepovažuje za první stupeň dezinfekce. Do dezinfekčních roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce (dezinfekční přípravek s širokým spektrem účinnosti, vždy se sporicidní a tuberkulocidní účinností) se ponoří suché zdravotnické prostředky tak, aby byly naplněny všechny duté části. Při ředění a způsobu použití dezinfekčních přípravků se postupuje podle návodu výrobce. Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou k odstranění reziduí chemických látek.

Read More »

Rallye Rejvíz 2013 aneb očima pozorovatele…

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní  //  No Comments

Vážení fanoušci,
jak mnozí z vás vědí, minulý týden proběhla mezinárodní soutěž zdravotnických záchraných služeb.
Na této soutěži jsem byl jako host/pozorovatel. Toto byla v pořadí má druhá účast na podobné akci, poprvé to bylo 22.3.2013 v Brně, kde se konal „mini Rejvíz“. Tento týden proběhl velký Rejvíz a skutečně bylo na co se dívat.
Read More »

Bdíme nad vámi, když při operaci spíte

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní  //  No Comments

Doc. Martin StříteskýRozhovor s Martinem Stříteským, přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, o tom, kam došla a míří česká anesteziologie

Pane docente, dá se za posledních dvacet let vysledovat v anesteziologii nějaký vývoj?
Pokud mohu sám za sebe hodnotit vývoj této disciplíny, tedy anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, musím říci, že v tomto odvětví udělala medicína jeden z největších kroků kupředu.
Do praxe jsem nastoupil v roce 1989, zažil jsem tedy ještě ten poslední rok aplikace tzv. bezplatného socialistického zdravotnictví. Do té doby byl vývoj naší medicíny velmi izolovaný. Převládal velký nedostatek informací i zahraniční literatury, která se dala sehnat jen velmi obtížně. Informace k nám přicházely velice zpožděné a mohlo jimi disponovat pouze málo lidí. Chyběla moderní technika i některé léky.
Po roce 1989 se přístup k informacím zásadně změnil. Nastala doba velkých investic do moderních technologií, lékaři intenzivně využívali možnosti stáží v zahraničí a přiváželi nové léčebné postupy. Dříve byla medicína hodně intuitivní a byla založena na zkušenostech, nyní je díky monitorovací technice rozhodování lékaře podloženo objektivními čísly. Dnes je lůžko na resuscitační stanici vybaveno přístroji v ceně kolem dvou milionů korun. S tím souvisí i nový postoj lékařů a sester k medicíně – musí tyto přístroje perfektně znát a ovládat. A tyto dramatické posuny jsou patrné i ve výsledcích.
Dnes na rozdíl od 90. let operujeme daleko starší pacienty s velice závažnými onemocněními a máme dobré výsledky. Dokážeme zachránit i pacienty s postižením mnoha orgánů. V mnoha aspektech jsme během posledních sedmi let dohnali svět.

Read More »

Srdeční převodní soustava

Srp 27, 2013   //   by   //   Ostatní, Studium  //  No Comments

Schématické znázornění srdeční převodní soustavy:

SA sinoatriální uzel
AV atrioventrikulární uzel
HS Hisův svazek
PR pravé raménko Tawarovo
PF přední fascikulus LTR
ZF zadní fascikulus LTR
1 Thorelův svazek
2 Wenckebachův svazek
 3 Jamesův svazek
4 Mahaimova vlákna

Read More »

Vybavení RLP – příklad (technické)

Srp 27, 2013   //   by   //   Ostatní, Studium  //  No Comments

Pomůcky pro PNP jsou uloženy ve zvláštním kufru, ve složení:

  • laryngoskop pro dospělé;
  • laryngoskop pro dětí;
  • laryngoskop pro novorozence;
  • endotracheální rourky všech velikostí, od 2,5 do 10;
  • vodiče endotracheální rourky;
  • peán;
  • nůžky;
  • ústní a nosní vzduchovody různých velikostí;
  • Magillovy kleště; Read More »

Dětský pacient na operačním sále, aneb co byste měli vědět před operací?

Srp 22, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní, Postupy  //  No Comments

Většina maminek pozná ten pocit, když jejich ratolest musí do celkové anestezie (CA) (hovor. narkózy) pro nějaký problém, ať to jsou mandle (tonzilektomie), zánět slepého střeva (apendektomie) či nějaký diagnosticko-vyšetřovací výkon (biopsie), apod.

Nevím proč tomu tak je, ale spousta lidí má zakořeněno, že po CA bude mít jejich ratolest snížené mozkové funkce, apod. Naštěstí žijeme v 21. století a toto rčení není pravdivé. V dnešní době je na trhu nepřeberné množství bezpečných anestetik a anesteziolog (lékař, který je na operačním sále a zajišťuje, aby Vaše ratolest necítila bolest a spala po celou dobu výkonu) má na výběr širokou paletu celkových anestetik, jak plynných (úvod a vedení CA je pomocí vdechované směsi), tak intravenózních (nitrožilních)(propofol, etomidat, thiopental, ketamin, …).
Read More »

Brněnští vědci našli šetrný způsob léčby nádorových onemocnění

Srp 22, 2013   //   by   //   Ostatní, Studium  //  No Comments

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně našli způsob jak dostat látky léčící rakovinu přímo k nádoru. Nová metoda podle mluvčí Centra transferu technologií Denisy Ranochové nezatíží zdravé orgány toxickými léky. K léčbě poslouží nově objevený protein apoferitin, který je schopný navázat léčivé látky a cíleně je dopravit přímo k postižené tkáni. Výzkum je nyní ve fázi příprav k praktickým zkouškám. K pacientům by se léčba mohla dostat za několik let, sdělila ČTK Ranochová.

Výroba protinádorové vakcíny probíhá v superčistých prostorách

Stránky:12»