Browsing "Postupy"

Zásady profesionálního snímání ochranné přilby

Nejohroženější je zraněná krční páter v okamžiku neodborné manipulace s ochrannou přilbou (pracovní, cyklistickou, hokejistickou či horolezeckou). Toto tvrzení platí dvojnásobně pro přilbu integrální.

První potíže nastávají často ještě před vlastním snímáním integrální přilby při uvolněni fixace přilby, která se liší podle výrobce (na originálních přilbách je po stranách jednoduché schéma – návod k sejmutí). Zpravidla je třeba nejdříve povolit upínací pásek pod bradou, který je vybaven nejrůznějšími spojovacími elementy:

Read More »

Také jste si někdy položili otázku: Jak se operovalo kdysi?

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

Práce na operačním sále dříve a dnes
Také obor chirurgie prošel řadou důležitých období, zajímavá je historie operačních sálů a jejich srovnání… Přijměte pozvání na malý exkurz. Situací, detailů, míst a jmen je samozřejmě velmi mnoho. Proto bude článek zjednodušen a uspořádán tak, ať máte sami možnost porovnat rozdíly.

Současných trendů je velice mnoho a každé zdravotnické zařízení má své podmínky. Proto vycházíme převážně z možností, které nabízejí naše havířovské operační sály. Vlastně se v počátcích chirurgie – alespoň té dochované – nedá hovořit o práci na operačním sále v tom smyslu, jak ji známe dnes. Operace probíhaly kdekoli a do objevu bakterií v 2. polovině 19. století také bez jakéhokoli dodržování asepse a antisepse. Operačním oděvem byl běžný civilní šat, pracovalo se holýma rukama. Po objevu bakterií se začala do praxe zavádět opatření potřebná k tomu, aby se dosáhlo relativní nebo absolutní nepřítomnosti choroboplodných zárodků. Lékaři začali vyčleňovat prostory pro operativu.

Read More »

Co je vlastně ECMO a na co je možné ho použít?

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je metoda, která slouží ke kontrolované výměně plynů mimo organizmus po nezbytně nutnou dobu, pokud tuto funkci nemohou vykonávat plíce. Touto výměnou plynů je míněno okysličování krve a odstraňování CO2. Hodnoty hladiny kyslíku a CO2 jsou také hlavní kritéria, podle kterých se rozhodujeme o zahájení této léčby. Tuto metodu zvažujeme tehdy, když jsou vyčerpány možnosti klasické umělé plicní ventilace.

Read More »

Problematika periferních blokád

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Lokální, Postupy, Studium  //  No Comments

Podmínky pro provádění blokády
HK Zásadní podmínkou pro provádění regionální blokády je dokonalá znalost anatomie, především nervového zásobení horní končetiny. Pro řešení náhle vzniklých komplikací je nutná dostupnost standardního anesteziologického vybavení a pomůcek, což je především intubace, anesteziologický přístroj a léky. Důležitou podmínkou je souhlas chirurga. Hlavní námitkou operatéra bývá prodloužení operačních časů, způsobené zdržením při nasedání bloku. Tomu lze ale čelit dobrou organizací provozu operačních sálů. Nezbytný je neurostimulátor, pomocí kterého lékař detekuje nerv. Potřebný je souhlas pacienta s touto technikou.

Read More »

Častý problém letních dní – závažné dehydratace (dehydratatio) a šokové stavy

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, První pomoc, Studium  //  No Comments

Dehydratací rozumíme ztrátu tělesných tekutin, která je klinicky zjistitelná. Jde většinou o množství větší než 5% tělesné hmotnosti. Za akutní dehydrataci považujeme ztrátu tekutin, která nastala během 48 h, a máme za to, že jde především o ztrátu ECT.
Tedy přesná definice je: Dehydratace je nedostatečně hrazená ztráta tekutin vedoucí ke klinické symptomatologii. Podle plazmatické natrémie (resp. osmolality) se rozlišuje dehydratace:

  • izonatremická (izotonická)
  • hypernatremická (hypertonická)
  • hyponatremická (hypotonická).

Read More »

Život ohrožující krvácení

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Postupy, První pomoc, Studium  //  No Comments

Život ohrožující krvácení, ŽOK:

Definice:
z kvantitativního pohledu
 jde o velkou krevní ztrátu provázenou ohrožením pacientovy tkáňové a orgánové perfuze, vznikem těžké hypotenze, šokem a multiorgánovým selháváním… a to bez ohledu na příčinu.
a) ztráta objemu celé krve s nutnou náhradou cca 10 TU erytrocytových koncentrátů za 24 hodin.
b) ztráta 50% krevního objemu za 3 hodiny
c) krvácení přesahující cca 150 ml / min
d) trvající krvácení o objemu vyšším než 1,5 ml/kg po dobu delší jak 20 minut
z pohledu lokalizace jde o život ohrožující krvácení do orgánů, bez ohledu na jeho kvantitu. Např. krvácení do CNS, dýchacích cest, perikardu, disekce aorty….

Read More »

Stránky:«123456»