Browsing "První pomoc"

Hypoglykémie – rady a první pomoc

Srp 28, 2013   //   by   //   Laická první pomoc, Postupy, První pomoc, Studium  //  No Comments

Hypoglykémie je stav, kdy je hladina glukózy v krvi nižší než 2,2−2,6 mmol/l u dospělých i dětí. U novorozenců je tento limit 1,7 (2,0) mmol/l a u nedonošených 1,1 mmol/l. Hlavním nebezpečím hypoglykemie je nedostatečné energetické zásobení mozku (zásoba intracelulární glukózy pro mozek vystačí pouze 10−15 minut). U zdravého dospělého je normální hranice 3,3 – 5,6 mmol/l.

Hypoglykémie nevzniká u člověka, který nemá diabetes. Když u něj začne glykémie klesat k této dolní hranici, přestane si vyrábět inzulín a zapojí jiné hormony, jejichž úkolem je glykémii zvýšit – hlavně glukagon a adrenalin. Tak si člověk bez diabetu dokáže svoji dolní hranici glykémie dobře ohlídat, i když třeba dlouho nejí nebo je vyčerpán fyzickou prací či sportem.

Read More »

Resuscitujeme čtyřnohého kamaráda… (dole profesionální RES s medikací)

Srp 28, 2013   //   by   //   Laická první pomoc, Postupy, První pomoc, Resuscitace  //  No Comments

Laická resuscitace:
Resuscitace poskytuje mozku, srdečnímu svalu a ostatním orgánům potřebný kyslík v době, kdy došlo k zástavě srdce a Váš pes není schopen sám dýchat.

Pokud pes nereaguje, zhodnotíme jeho stav a v případě nutnosti provedeme resuscitaci. Pokud je po ruce pomocník, provádíme resuscitaci v autě!

Read More »

Kolaps – synkopa, příčiny

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Laická první pomoc, První pomoc, Studium  //  No Comments

Příčiny kolapsového stavu, mnemotechnická pomůcka: 

HEAD – HEART – VESSELS:
HEAD : Hypoxemia, Epilepsy , Anxiety, Dysfunctional brain.
HEART : Heart attack, Embolism of pulmonary artery , Aortic obstruction, Rythmy disturbancies, Tachydysrytmia.
VESSELS : Vasovagal, Ectopic, Situational, Subclavian steal fenomen,  ENT, Low Systemic vascular resistance, Sensitive carotid sinus.

Read More »

Kazuistika: Pacient po tonutí a úspěšné KPR

Hlavním patofyziologickým mechanismem po tonutí je hypoxie, edém mozku, aspirace a její následky. Do 72 hodin se často vyvíjí ARDS. Během tonutí ve studené vodě dochází k hypotermii. Ta má ochranný vliv proti hypoxii. V nemocniční péči, po obnovení srdeční akce, pokračujeme poresuscitační hypotermií.

Read More »

Extrémní podchlazení může zlepšit outcome dětí i po déletrvající zástavě oběhu

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Modelovky, Nemocniční modelovky, Postupy, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Příspěvek pojednává o chlapci léčeném na dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ARK Fakultní nemocnice v Ostravě. V době přijetí mu bylo 14 měsíců.
V rodině žádné závažné onemocnění, rodiče zdraví, dítě prodělalo jedenkrát těžkou laryngitidu, jinak nebylo vážněji nemocné.

V říjnu 1996 při pobytu na chatě v horách se chlapec rodičům ztratil z dohledu. Časový interval nejsou rodiče schopni určit. Byl nalezen zcela potopený v potoce. Po vytažení bez dechové aktivity a akce srdeční. Byla zahájena BLS, přivolaná lékařka LSPP v resuscitaci pokračovala. Zornice byly ve fixní mydriáze. Resuscitace dále probíhala během převozu do spádové nemocnice. Na chirurgické ambulanci se pokračovalo v resuscitaci pro přetrvávání asystolie, byla provedena preparace v. saphena magna vlevo. Byl přivolán anesteziolog. Po aplikaci adrenalinu a pokračující masáži srdeční se objevuje sinusový rytmus s těžkou bradykardií kolem 45/min., tlak neměřitelný. Podán dvakrát atropin v obvyklé dávce, manitol a 125 mg Solu-Medrol, vše intravenózně. Dítě bylo silně podchlazené. Zajištěna v. subclavia vlevo, zaveden močový katetr. Intubace ET kanylou číslo 4, dítě napojeno na vysokofrekvenční ventilátor Paravent, odsáto z dýchacích cest, ventilace s FiO2 1,0.

Read More »

Zásady profesionálního snímání ochranné přilby

Nejohroženější je zraněná krční páter v okamžiku neodborné manipulace s ochrannou přilbou (pracovní, cyklistickou, hokejistickou či horolezeckou). Toto tvrzení platí dvojnásobně pro přilbu integrální.

První potíže nastávají často ještě před vlastním snímáním integrální přilby při uvolněni fixace přilby, která se liší podle výrobce (na originálních přilbách je po stranách jednoduché schéma – návod k sejmutí). Zpravidla je třeba nejdříve povolit upínací pásek pod bradou, který je vybaven nejrůznějšími spojovacími elementy:

Read More »

Farmakoseriál: Morphin inj.

Morphin je „starý“ jako lidstvo samo :). První izolovaný alkaloid Morphin se datuje v letech 1805-1806 nl. Jedná se o přirozený alkaloid. V opiu je jeho podíl mezi 7 – 12%. V moderní medicíně je užívaným standardem.

Nyní si řekněme něco více o přípravku Morphin Biotika inj. (dvě velikosti balení 1 a 2ml ampule v koncentraci 1% – 10mg/ml)
Morphin se řadí do opioidních analgetik přírodního typu, jeho ATC je tedy N02AA01.

Read More »

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika
 jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory.

Adrenalin (epinephrin)
Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní tlak, má pozitivně inotropní, dromotropní a chronotropní účinek, snižuje fibrilační práh, může převést jemnovlnnou komorovou fibrilaci na hrubovlnnou. Adrenalin má biologický poločas jen 2 min.

Read More »

Arytmie a vybrané srdeční poruchy

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Názvem arytmie se označuje široká skupina stavů projevujících se poruchou pravidelnosti a/nebo frekvence srdečního rytmu. Rytmus při arytmii je tedy buď zrychlený (tachykardie, obvykle nad 120/min), nebo zpomalený (bradykardie, obvykle pod 50/min), nebo nepravidelný. Z prostorových důvodů se zde zaměříme jen na nejzávažnější, život ohrožující arytmie, které vyžadují terapii již v prehospitalizační fázi.

Read More »

Infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, První pomoc, Studium  //  No Comments

Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá v důsledku náhlého uzávěru věnčité tepny krevni sraženinou (trombóza »in situ«).

Nestabilní angina pectoris je jakékoli zhoršení anginy pectoris vzniklé v průběhu posledních několika dnů (eventtýdnů): tj. nově vzniklá námahová angina pectoris, významně zhoršená námahová angina pectoris, klidová angina pectoris. Infarkt myokardu se rozděluje podle EKG vývoje na tzv. Q-IM (odpovídá patologickému termínu transmurální IM) a non Q-IM (odpovídá obvykle patologickému termínu netransmurální IM). Nestabilní angina pectoris je vlastně předinfarktový stav, nonQ-IM je přechodný stav mezi nestabilní angínou pectoris a dokončeným Q-IM. Vzhledem k tomu, že mezi těmito terminy neexistuje ostrá hranice a mohou kdykoliv přecházet jeden ve druhý, zahrnují se často pod souhrný pojem akutní koronární syndromyNestabilní angina pectoris (pokud nemocný v době přéjezdu lékaře  nemá  aktuálně  stenokardie) nevyžaduje žádnou prehospitalizační léčbu, pouze transport na kardiologické oddělení nemocnice.

Read More »

Stránky:«123»