Browsing "Resuscitace"

Jaké jsou možnosti přístupů do krevního oběhu? – pokračování

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Resuscitace, Studium  //  No Comments

V předchozím článku jsme probrali periferní žilní systém. nyní si řekneme něco málo o centrálních žilních přístupech.

Jaké jsou indikace ke kanylaci centrální žíly?:

 • nutnost velmi rychle a masivní objemové náhrady
 • parenterální výživa
 • nemožnost zajistit vstup do krevního řečiště cestou kanylace periferních žil
 • měření centrálního venózního tlaku a zavedení katetru pro měření tlaku v plicnici
 • infuzní podání katecholaminů
 • potřeba hemodialýzy, hemoperfúze, kontinuálních eliminačních metod
 • zavedení dočasné kardiostimulace

Read More »

Extrémní podchlazení může zlepšit outcome dětí i po déletrvající zástavě oběhu

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Modelovky, Nemocniční modelovky, Postupy, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Příspěvek pojednává o chlapci léčeném na dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ARK Fakultní nemocnice v Ostravě. V době přijetí mu bylo 14 měsíců.
V rodině žádné závažné onemocnění, rodiče zdraví, dítě prodělalo jedenkrát těžkou laryngitidu, jinak nebylo vážněji nemocné.

V říjnu 1996 při pobytu na chatě v horách se chlapec rodičům ztratil z dohledu. Časový interval nejsou rodiče schopni určit. Byl nalezen zcela potopený v potoce. Po vytažení bez dechové aktivity a akce srdeční. Byla zahájena BLS, přivolaná lékařka LSPP v resuscitaci pokračovala. Zornice byly ve fixní mydriáze. Resuscitace dále probíhala během převozu do spádové nemocnice. Na chirurgické ambulanci se pokračovalo v resuscitaci pro přetrvávání asystolie, byla provedena preparace v. saphena magna vlevo. Byl přivolán anesteziolog. Po aplikaci adrenalinu a pokračující masáži srdeční se objevuje sinusový rytmus s těžkou bradykardií kolem 45/min., tlak neměřitelný. Podán dvakrát atropin v obvyklé dávce, manitol a 125 mg Solu-Medrol, vše intravenózně. Dítě bylo silně podchlazené. Zajištěna v. subclavia vlevo, zaveden močový katetr. Intubace ET kanylou číslo 4, dítě napojeno na vysokofrekvenční ventilátor Paravent, odsáto z dýchacích cest, ventilace s FiO2 1,0.

Read More »

Co je vlastně ECMO a na co je možné ho použít?

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je metoda, která slouží ke kontrolované výměně plynů mimo organizmus po nezbytně nutnou dobu, pokud tuto funkci nemohou vykonávat plíce. Touto výměnou plynů je míněno okysličování krve a odstraňování CO2. Hodnoty hladiny kyslíku a CO2 jsou také hlavní kritéria, podle kterých se rozhodujeme o zahájení této léčby. Tuto metodu zvažujeme tehdy, když jsou vyčerpány možnosti klasické umělé plicní ventilace.

Read More »

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika
 jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory.

Adrenalin (epinephrin)
Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní tlak, má pozitivně inotropní, dromotropní a chronotropní účinek, snižuje fibrilační práh, může převést jemnovlnnou komorovou fibrilaci na hrubovlnnou. Adrenalin má biologický poločas jen 2 min.

Read More »

Arytmie a vybrané srdeční poruchy

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Názvem arytmie se označuje široká skupina stavů projevujících se poruchou pravidelnosti a/nebo frekvence srdečního rytmu. Rytmus při arytmii je tedy buď zrychlený (tachykardie, obvykle nad 120/min), nebo zpomalený (bradykardie, obvykle pod 50/min), nebo nepravidelný. Z prostorových důvodů se zde zaměříme jen na nejzávažnější, život ohrožující arytmie, které vyžadují terapii již v prehospitalizační fázi.

Read More »

Náhlá smrt

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Náhlá smrt je neočekávané úmrtí z netraumatických příčin do 1 h od prvních příznaků. (V některých epidemiologických studiích je definice rozšířena do 6 h (WHO) nebo až do 24 h od začátku příznaků.)

Etiopatogeneze: více než 90 % náhlých smrtí je náhlá srdeční smrt. Nejčastější chorobné stavy, vedoucí k náhlé smrti: chronická dysfunkce (či aneuryzma) levé komory po předchozím infarktu myokardu (IM), přechodná ischémie myokardu, akutní IM. Jiné příčiny (plicní embolie, mozková cévní příhoda, stenóza aorty, hypertrofická kardiomyopatie, preexcitační syndromy, aneuryzma aorty atd.) jsou mnohem vzácnější příčinou náhlé smrti mimo nemocnici (zcela jiná je situace u hospitalizovaných nemocných, upoutaných na lůžko, u nichž podíl plicní embolie je velmi podstatný). Mechanismem náhlé smrti (terminální porucha rytmu) je nejčastěji:

Read More »

Postup při endotracheální intubaci

Srp 21, 2013   //   by   //   Postupy, Resuscitace  //  No Comments

311256_371445206274222_1702815090_n.jpg (270×320)

 1.  optimální poloha je tzv. sniffing position („čichací poloha“): flexe krku, extenze hlavy (podložená)
 2.  počkat, až plně nastoupí relaxace (desítky sekund!), mezitím preoxygenovat, neprodýchávat vysokým tlakem (možnost insuflace žaludku, regurgitace, aspirace), raději inhalovat kyslík 10–15 l/min.
 3.  laryngoskop zavést levou rukou, v ose 45°, špičkou zahnuté lžíce (McIntosh) do valekuly, tzn. nad epiglottis
 4. táhnout v ose rukojeti, netlačit na zuby, pozor, aby se mezi lžíci a zuby nedostal jazyk nebo ret
 5. rourku zavést po bezpečné vizualizaci vchodu do hrtanu tak, aby obturační manžeta byla za hlasovými vazy
 6. pokud jsou hlasové vazy u sebe, nezavádět (žádné násilí) – prodýchat, počkat do nastoupení relaxace, prohloubit
 7. rourka se zavádí u dospělého na 20–24 cm, u dětí zhruba na vzdálenost (24 + věk) : 2, respektive trojnásobek průměru rourky v cm
 8. při špatné viditelnosti zatlačit pravou rukou na krk: „dozadu, doprava a nahoru“ (ev. drží pomocník)
 9. obturační manžeta je tzv. nízkotlaká vysokoobjemová – plní se 10–20 ml vzduchu (tlak 15–30 cmH2O, balónek musí být na pohmat měkký)
 10. po nafouknutí prodýchat vakem, poslouchat v axillách a nad žaludkem. Pokud v pořádku, fixovat rourku do koutku náplastí, připojit  ventilátor.

Read More »

Stránky:«12