Browsing "Studium"

Lymeská Borellioza : A 69.2

Srp 31, 2013   //   by core   //   Postupy, Studium  //  No Comments

Onemocnění způsobuje Borrelie , jež vytváří velkou skupinu ,cca 15 druhů, v USA je nejčastěji zastoupena B.Burgdorferi, v Evropě B. Afzelii a B.Garinii. (pouze u B.Burgdorferi platí , že nedojde k nákaze, pokud je klíště přisáto méně jak 24 hodin. Naproti tomu u Evropských Borellií Afzelii a Garinii může být infekce přenesena i po krátké době přisátí klíštěte ).
Podobnost B.Burgdorferi se spirochetou Treponema Pallidum způsobuje, že i onemocnění Lymeskou Borelliozou má podobný třífázový průběh jako syfilis, kožní příznaky – chřipkové příznaky – chronické postižení.
Read More »

Desatero nejčastějších chyb v otázce poskytování první pomoci

Srp 31, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Laická první pomoc, První pomoc, Studium  //  No Comments

Uvádíme desatero nejčastějších chyb které se objevovaly v dotaznících a na dotázání ohledně poskytování první pomoci.

1. Jestli že se náhle objeví bolest jakéhokoliv tělesnéhoorgánu nikdy nepodáváme léky předepsané lékařem od známých. Může to vést k vážným komplikacím až k úmrtí

Read More »

Častý problém letních dní – závažné dehydratace (dehydratatio) a šokové stavy

Dehydratací rozumíme ztrátu tělesných tekutin, která je klinicky zjistitelná. Jde většinou o množství větší než 5% tělesné hmotnosti. Za akutní dehydrataci považujeme ztrátu tekutin, která nastala během 48 h, a máme za to, že jde především o ztrátu ECT.

Tedy přesná definice je:
Dehydratace je nedostatečně hrazená ztráta tekutin vedoucí ke klinické symptomatologii. Podle plazmatické natrémie (resp. osmolality) se rozlišuje dehydratace:

Read More »

Ambulance urgentního příjmu ON

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky, Postupy, Studium  //  No Comments

(jste zavoláni na ambulanci urgentního příjmu okresní nemocnice jako službu mající neurolog)- dnes je sobota, 15:33h:
RZP veze muže (53 let), který byl dnes v 8:20h vyšetřen RLP pro lumbalgie se slabosti DKK, aplikována Dolmina 75mg i.m., doporučen klidový režim, medikace Diclofenac duo 75 2×1 (od PL má recept od středy, nevyzvednul si ho) a v pondělí kontrola u PL a již objednané neurologické vyšetření.

Nyní volala manželka znovu záchranku, protože je mu špatně, nemůže se postavit, je schvácený. Přivezen ve vakuové matraci, bledý, opocený, unavený. Periferie rychlá, téměř nehmatná, kapilární návrat cca 2 sec.
Read More »

Ředění NORadrenalinu

Noradrenalin (norepinefrin) stimuluje alfa- i beta-adrenergní receptory a to v závislosti na podané dávce.

V dávce do 2 μg/min vyvolává především zvýšené vychytávání draslíku do buněk kosterní svaloviny, aktivaci glykogenolýzy v játrech a středně zvětšuje sílu a frekvenci srdečních stahů.

V dávkách 4-10 μg/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, hladkou svalovinu dělohy a respiračního traktu, aktivace glykogenolýzy v játrech, zesilují se účinky na srdce a přidávají se slabé účinky na většinu inervované cévní a pilomotorické hladké svaloviny (vazokonstrikce, mydriáza apod.).
Read More »

Stránky:12345678910»