Browsing "Důležité informace pro laiky"

Desatero nejčastějších chyb v otázce poskytování první pomoci

Srp 31, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Laická první pomoc, První pomoc, Studium  //  No Comments

Uvádíme desatero nejčastějších chyb které se objevovaly v dotaznících a na dotázání ohledně poskytování první pomoci.

1. Jestli že se náhle objeví bolest jakéhokoliv tělesnéhoorgánu nikdy nepodáváme léky předepsané lékařem od známých. Může to vést k vážným komplikacím až k úmrtí

Read More »

Častý problém letních dní – závažné dehydratace (dehydratatio) a šokové stavy

Dehydratací rozumíme ztrátu tělesných tekutin, která je klinicky zjistitelná. Jde většinou o množství větší než 5% tělesné hmotnosti. Za akutní dehydrataci považujeme ztrátu tekutin, která nastala během 48 h, a máme za to, že jde především o ztrátu ECT.

Tedy přesná definice je:
Dehydratace je nedostatečně hrazená ztráta tekutin vedoucí ke klinické symptomatologii. Podle plazmatické natrémie (resp. osmolality) se rozlišuje dehydratace:

Read More »

Hlavní bouřková sezóna je v měsících červnu, červenci a srpnu

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Studium  //  No Comments

 Každým okamžikem se na naší planetě odehrává zhruba 1800 bouří a každou sekundu udeří zhruba stovka blesků. Za rok proběhne průměrně asi 16 miliónů bouřek a na zem se snesou asi 3 miliardy blesků, které každý den zabijí asi deset lidí. Pravděpodobnost, že do vás udeří blesk je asi 1 : 3.000.000. Zapomeňte na pověry, že blesk nikdy do stejného místa neuhodí dvakrát. Je to nesmysl. Blesk není ničím jiným, než elektrickým výbojem.

 


Existujítři druhy blesků:
CG- : cloud to ground, vychází ze základny bouřkového mraku cca 300m nad zemí, udeří do půdy pod mrakem, v oblasti bouřky.
CG+ : cloud toground vznikající však vysoko v kovadlině mraku, nese kladný náboj, je mnohem větší intenzity, trvá třikrát déle než CG- a jeho nebezpečí spočívá především v jeho nevypočitatelnosti – kovadlina, ze které vychází se rozprostírá mnohem dál, než samotná základna bouřkového mraku a díky tomu může blesk CG+ udeřit až 20 km před bouřkou, kde obět ani netuší, že nějaká bouřka je…
CC : cloud to cloud, vytváří se mezi dvěma mraky, pro člověka na zemi nepředstavuje nebezpečí.

Read More »

Atropin v netradiční roli…

Věděli jste, že jako protijed proti velkému množství nervových plynů: tabun (GA), sarin (GB), soman (GD) a VX, některým insekticidům a na léčbu bradykardie (pro zvýšení tepové frekvence) se používá jiný silný jed: Atropin?

Spolu s Obidoximem a pralidoximem se nachází v autoinjektorech spousty armád pro případ napadení výše zmíněnými chemickými zbraněmi. Většina těchto plynů funguje na principu fosforilace acetylcholinesterázy, takže mezi nervovými spojeními zůstává moc acetylcholinu. Tento neurotransmiter zprostředkovává přenos vzruchu v centrální i periferní nervové soustavě. Pralidoxim zabraňuje výše zmíněné fosforilaci, atropin na druhou stranu blokuje receptory acetylcholinu, které jeho akumulací poté nejsou předrážděné.

Read More »

Jaká je patofyziologie anafylaxe?

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Důležité informace pro laiky, Postupy, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Minulý týden jsme tu měli 2 kazuistiky (modelovky) s výsledkem anafylaxe. Pojďme si nyní říci několik málo slov o této problematice. Anafylaxe je následkem uvolnění biologicky aktivních mediátorů z mastocytů a bazofilů. Může být vyvolána různými mechanismy:

  1. Anafylaktická reakce zprostředkovaná IgE protilátkami reagujícími s alergenem na receptorech senzibilizovaných buněk. Je spuštěna až po opakované expozici alergenu, první expozice nemocného senzibilizuje.
  2. Anafylaktoidní reakce navozená jinými mechanismy nezávislými na IgE protilátkách. K jejímu spuštění není potřebná senzibilizace a může se rozvinout již při prvním kontaktu. K degranulaci buněk dochází aktivací komplementu s tvorbou anafylatoxinů, kontaktem s látkami o vysoké osmolalitě, histaminoliberátory, popř. se nově tvoří metabolity kyseliny arachidonové (po aplikaci kyseliny salicylové a nesteroidních antirevmatik).

Read More »

Negativní revers, poučení a (ne)souhlas pacienta s léčbou

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Souhlas pacienta

Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient by měl být před jeho udělením řádně poučen. „Souhlasem“ pacient dává svolení k zásahu do svého těla, a to v souladu s informacemi, které mu byly poskytnuty v poučení. Obvykle souhlasí pacient ústně. U drobnějších zákroků může pacient poskytnout souhlas také tak, že výkon bez námitek strpí (např. sám nastaví ruku k injekci). U závažnějších operací a vyšetření, nebo tam, kde to přímo stanoví zákon, je nutný souhlas písemný.

Pacient má právo kdykoliv provedení lékařského zákroku odmítnout. V takovém případě si od něj lékař musí vyžádat písemné potvrzení tzv. negativní revers. Ještě před jeho podpisem však musí být poučen o svém zdravotním stavu, o výkonu, který odmítá, a o možných následcích tohoto odmítnutí.

Read More »

Rallye Rejvíz 2013 aneb očima pozorovatele…

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní  //  No Comments

Vážení fanoušci,
jak mnozí z vás vědí, minulý týden proběhla mezinárodní soutěž zdravotnických záchraných služeb.
Na této soutěži jsem byl jako host/pozorovatel. Toto byla v pořadí má druhá účast na podobné akci, poprvé to bylo 22.3.2013 v Brně, kde se konal „mini Rejvíz“. Tento týden proběhl velký Rejvíz a skutečně bylo na co se dívat.
Read More »

Zásady profesionálního snímání ochranné přilby

Nejohroženější je zraněná krční páter v okamžiku neodborné manipulace s ochrannou přilbou (pracovní, cyklistickou, hokejistickou či horolezeckou). Toto tvrzení platí dvojnásobně pro přilbu integrální.

První potíže nastávají často ještě před vlastním snímáním integrální přilby při uvolněni fixace přilby, která se liší podle výrobce (na originálních přilbách je po stranách jednoduché schéma – návod k sejmutí). Zpravidla je třeba nejdříve povolit upínací pásek pod bradou, který je vybaven nejrůznějšími spojovacími elementy:

Read More »

Bdíme nad vámi, když při operaci spíte

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní  //  No Comments

Doc. Martin StříteskýRozhovor s Martinem Stříteským, přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, o tom, kam došla a míří česká anesteziologie

Pane docente, dá se za posledních dvacet let vysledovat v anesteziologii nějaký vývoj?
Pokud mohu sám za sebe hodnotit vývoj této disciplíny, tedy anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, musím říci, že v tomto odvětví udělala medicína jeden z největších kroků kupředu.
Do praxe jsem nastoupil v roce 1989, zažil jsem tedy ještě ten poslední rok aplikace tzv. bezplatného socialistického zdravotnictví. Do té doby byl vývoj naší medicíny velmi izolovaný. Převládal velký nedostatek informací i zahraniční literatury, která se dala sehnat jen velmi obtížně. Informace k nám přicházely velice zpožděné a mohlo jimi disponovat pouze málo lidí. Chyběla moderní technika i některé léky.
Po roce 1989 se přístup k informacím zásadně změnil. Nastala doba velkých investic do moderních technologií, lékaři intenzivně využívali možnosti stáží v zahraničí a přiváželi nové léčebné postupy. Dříve byla medicína hodně intuitivní a byla založena na zkušenostech, nyní je díky monitorovací technice rozhodování lékaře podloženo objektivními čísly. Dnes je lůžko na resuscitační stanici vybaveno přístroji v ceně kolem dvou milionů korun. S tím souvisí i nový postoj lékařů a sester k medicíně – musí tyto přístroje perfektně znát a ovládat. A tyto dramatické posuny jsou patrné i ve výsledcích.
Dnes na rozdíl od 90. let operujeme daleko starší pacienty s velice závažnými onemocněními a máme dobré výsledky. Dokážeme zachránit i pacienty s postižením mnoha orgánů. V mnoha aspektech jsme během posledních sedmi let dohnali svět.

Read More »

Stránky:12»