Browsing "Studium"

Negativní revers, poučení a (ne)souhlas pacienta s léčbou

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Souhlas pacienta

Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient by měl být před jeho udělením řádně poučen. „Souhlasem“ pacient dává svolení k zásahu do svého těla, a to v souladu s informacemi, které mu byly poskytnuty v poučení. Obvykle souhlasí pacient ústně. U drobnějších zákroků může pacient poskytnout souhlas také tak, že výkon bez námitek strpí (např. sám nastaví ruku k injekci). U závažnějších operací a vyšetření, nebo tam, kde to přímo stanoví zákon, je nutný souhlas písemný.

Pacient má právo kdykoliv provedení lékařského zákroku odmítnout. V takovém případě si od něj lékař musí vyžádat písemné potvrzení tzv. negativní revers. Ještě před jeho podpisem však musí být poučen o svém zdravotním stavu, o výkonu, který odmítá, a o možných následcích tohoto odmítnutí.

Read More »

Jak provedeme tracheotomii?

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

Tracheotomie je výkon indikovaný při poranění hrtanu, trachey, případně při obstrukci dýchacích cest. Protože změnčuje mrtvý prostor v dýchacích cestách, je často život zachraňujícím výkonem při respirační insuficienci. Provádí se buď v LA příp. celkové anestézii a to buď jako horní nebo dolní tracheotomie. Nejčastěji se volí dolní tracheotomie. Mediální přístup ve výši istmu štítné žlázy se nedoporučuje, protože si nutně vyžaduje jeho přetětí.

V urgentních případech se provádí horní tracheotomie. Dolní tracheotomie je u dospělých obtížnější pro hlubší uložení průdušnice. První tracheální prstenec nemá být protínán, aby se zabránilo následné stenóze z tlaku tracheotomické kanyly na chrupavku prstencovou.

Read More »

Dvoustupňová dezinfekce např. laryngoskopů (dle předpisu č. 306/2012 Sb., §-8)

Srp 28, 2013   //   by   //   Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce

1. Vyšší stupeň dezinfekce je určen pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány a používají se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních dutin (např. operační a vyšetřovací endoskopy jiné než digestivní). Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Metoda otřeni endoskopu se nepovažuje za první stupeň dezinfekce. Do dezinfekčních roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce (dezinfekční přípravek s širokým spektrem účinnosti, vždy se sporicidní a tuberkulocidní účinností) se ponoří suché zdravotnické prostředky tak, aby byly naplněny všechny duté části. Při ředění a způsobu použití dezinfekčních přípravků se postupuje podle návodu výrobce. Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou k odstranění reziduí chemických látek.

Read More »

Kazuistika: Pacient po tonutí a úspěšné KPR

Hlavním patofyziologickým mechanismem po tonutí je hypoxie, edém mozku, aspirace a její následky. Do 72 hodin se často vyvíjí ARDS. Během tonutí ve studené vodě dochází k hypotermii. Ta má ochranný vliv proti hypoxii. V nemocniční péči, po obnovení srdeční akce, pokračujeme poresuscitační hypotermií.

Read More »

Rallye Rejvíz 2013 aneb očima pozorovatele…

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní  //  No Comments

Vážení fanoušci,
jak mnozí z vás vědí, minulý týden proběhla mezinárodní soutěž zdravotnických záchraných služeb.
Na této soutěži jsem byl jako host/pozorovatel. Toto byla v pořadí má druhá účast na podobné akci, poprvé to bylo 22.3.2013 v Brně, kde se konal „mini Rejvíz“. Tento týden proběhl velký Rejvíz a skutečně bylo na co se dívat.
Read More »

Jaké jsou možnosti přístupů do krevního oběhu? – pokračování

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Resuscitace, Studium  //  No Comments

V předchozím článku jsme probrali periferní žilní systém. nyní si řekneme něco málo o centrálních žilních přístupech.

Jaké jsou indikace ke kanylaci centrální žíly?:

  • nutnost velmi rychle a masivní objemové náhrady
  • parenterální výživa
  • nemožnost zajistit vstup do krevního řečiště cestou kanylace periferních žil
  • měření centrálního venózního tlaku a zavedení katetru pro měření tlaku v plicnici
  • infuzní podání katecholaminů
  • potřeba hemodialýzy, hemoperfúze, kontinuálních eliminačních metod
  • zavedení dočasné kardiostimulace

Read More »

Znalostní kvíz z anesteziologie

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium, Znalostní kvízy  //  No Comments

Vážení fanoušci,
po dlouhé době jsem si pro vás připravil takový menší kvíz z ANS. Myslím, že se dá zvládnout. Chtěl bych vzít ohled na fakt z minulého kvízu, kdy se mnozí ostýchali. Chci vás ujistit, že na naší stránce nehodláme tolerovat jakékoli druhy posměšků, vulgarit, apod. V případě, že zaznamenám jakýkoli posměšek, který vede k utlumení zůčastněných, bude této osobě udělen ban (tj. zamezení interakcí na stránce Anesteziologie a urgentní medicína).

Read More »

Stránky:«12345678910»