Browsing "Studium"

Lineární dávkovač oslavil 61. let

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

Od roku 1951, kdy spatřil světlo světa první lineární dávkovač, se infuzní systémy stále zdokonalují. Jak vypadaly před šedesáti lety a jak vypadají dnes?

První lineární dávkovač
Psal se rok 1951, když první lineární dávkovač přivedla na svět ve spolupráci s Dr. Hessem společnost B. Braun. Ta se nejen kvůli tomuto počinu dodnes řadí k nejvyspělejším výrobcům infuzní techniky. Princip lineárního dávkovače byl znám již v průmyslovém odvětví a do zdravotnictví se postupně začal implementovat. Dávkovač měl nastavenou jednu konstantní rychlost a sloužil výhradně k podávání katecholaminů v intenzivní péči. Postupně přišel požadavek tímto způsobem podávat i další léky a vznikl přístroj druhé generace – Unita 12 – měl proto v roce 1959 již dvanáct rychlostí.

Read More »

Extrémní podchlazení může zlepšit outcome dětí i po déletrvající zástavě oběhu

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Modelovky, Nemocniční modelovky, Postupy, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Příspěvek pojednává o chlapci léčeném na dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ARK Fakultní nemocnice v Ostravě. V době přijetí mu bylo 14 měsíců.
V rodině žádné závažné onemocnění, rodiče zdraví, dítě prodělalo jedenkrát těžkou laryngitidu, jinak nebylo vážněji nemocné.

V říjnu 1996 při pobytu na chatě v horách se chlapec rodičům ztratil z dohledu. Časový interval nejsou rodiče schopni určit. Byl nalezen zcela potopený v potoce. Po vytažení bez dechové aktivity a akce srdeční. Byla zahájena BLS, přivolaná lékařka LSPP v resuscitaci pokračovala. Zornice byly ve fixní mydriáze. Resuscitace dále probíhala během převozu do spádové nemocnice. Na chirurgické ambulanci se pokračovalo v resuscitaci pro přetrvávání asystolie, byla provedena preparace v. saphena magna vlevo. Byl přivolán anesteziolog. Po aplikaci adrenalinu a pokračující masáži srdeční se objevuje sinusový rytmus s těžkou bradykardií kolem 45/min., tlak neměřitelný. Podán dvakrát atropin v obvyklé dávce, manitol a 125 mg Solu-Medrol, vše intravenózně. Dítě bylo silně podchlazené. Zajištěna v. subclavia vlevo, zaveden močový katetr. Intubace ET kanylou číslo 4, dítě napojeno na vysokofrekvenční ventilátor Paravent, odsáto z dýchacích cest, ventilace s FiO2 1,0.

Read More »

Operace před objevem anestezie – byl to doslova závod s časem!

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Celková, Léky a jejich použití, Studium  //  No Comments

Prvopočátky anesteziologie spadají do starověku. V Egyptě a Sýrii používali lékaři odvary z opia a mandragory k potlačení bolesti.

V roce 1846 byla v americkém Bostonu provedena první operace, při které byla použita éterová anestezie (anestezie). Objev anestezie (narkózy) tvoří jeden z nejvýznamnějších předělů v historii lékařství. Po jejím zavedení se lékaři mohli soustředit na svůj výkon a pacienti nemuseli při každém chirurgickém zákroku podstupovat nelidská muka. Dnes využívá lidstvo dobrodiní anestezii již více než jeden a půl století.

Píše se pátek, 16. října 1846, kdy se v posluchárně bostonské nemocnice v USA konala další z řady veřejných chirurgických operací určených odborným zájemcům. Tentokrát však nechal operující lékař John Collins Warren předem oznámit, že předváděný zákrok proběhne bezbolestně, s použitím zcela nové „narkotizační“ metody. Zvědavost mezi přítomnými se mísila s nedůvěrou. Často bylo slyšet skeptické názory. Copak je něco takového vůbec možné?

Read More »

Zásady profesionálního snímání ochranné přilby

Nejohroženější je zraněná krční páter v okamžiku neodborné manipulace s ochrannou přilbou (pracovní, cyklistickou, hokejistickou či horolezeckou). Toto tvrzení platí dvojnásobně pro přilbu integrální.

První potíže nastávají často ještě před vlastním snímáním integrální přilby při uvolněni fixace přilby, která se liší podle výrobce (na originálních přilbách je po stranách jednoduché schéma – návod k sejmutí). Zpravidla je třeba nejdříve povolit upínací pásek pod bradou, který je vybaven nejrůznějšími spojovacími elementy:

Read More »

Také jste si někdy položili otázku: Jak se operovalo kdysi?

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

Práce na operačním sále dříve a dnes
Také obor chirurgie prošel řadou důležitých období, zajímavá je historie operačních sálů a jejich srovnání… Přijměte pozvání na malý exkurz. Situací, detailů, míst a jmen je samozřejmě velmi mnoho. Proto bude článek zjednodušen a uspořádán tak, ať máte sami možnost porovnat rozdíly.

Současných trendů je velice mnoho a každé zdravotnické zařízení má své podmínky. Proto vycházíme převážně z možností, které nabízejí naše havířovské operační sály. Vlastně se v počátcích chirurgie – alespoň té dochované – nedá hovořit o práci na operačním sále v tom smyslu, jak ji známe dnes. Operace probíhaly kdekoli a do objevu bakterií v 2. polovině 19. století také bez jakéhokoli dodržování asepse a antisepse. Operačním oděvem byl běžný civilní šat, pracovalo se holýma rukama. Po objevu bakterií se začala do praxe zavádět opatření potřebná k tomu, aby se dosáhlo relativní nebo absolutní nepřítomnosti choroboplodných zárodků. Lékaři začali vyčleňovat prostory pro operativu.

Read More »

Co je vlastně ECMO a na co je možné ho použít?

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je metoda, která slouží ke kontrolované výměně plynů mimo organizmus po nezbytně nutnou dobu, pokud tuto funkci nemohou vykonávat plíce. Touto výměnou plynů je míněno okysličování krve a odstraňování CO2. Hodnoty hladiny kyslíku a CO2 jsou také hlavní kritéria, podle kterých se rozhodujeme o zahájení této léčby. Tuto metodu zvažujeme tehdy, když jsou vyčerpány možnosti klasické umělé plicní ventilace.

Read More »

Stránky:«12345678910»