Browsing "Studium"

Sedace, analgezie, analgosedace a anestézie v přednemocniční neodkladné péči

Srp 28, 2013   //   by   //   Léky a jejich použití, Léky v resuscitační a PN péči, Studium  //  No Comments

V podmínkách PNP se velmi často dostáváme do situací, které vyžadují v rámci neodkladného ošetření odstranění nebo snížení vnímání bolesti nebo velké stresové zátěže u postiženého v nejranějším období po inzultu. Odstraněním nebo zmírněním bolesti a stresu získáváme potřebný čas ke stanovení pracovní diagnózy a odpovídající léčbě. Z těchto důvodů považujeme analgezii a analgosedaci za nezbytnou a měl by ji dokonale ovládat každý lékař pracující v PNP. Výběrově lze použít některá anestetika a anesteziologické postupy.

Read More »

Častý problém letních dní – závažné dehydratace (dehydratatio) a šokové stavy

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, První pomoc, Studium  //  No Comments

Dehydratací rozumíme ztrátu tělesných tekutin, která je klinicky zjistitelná. Jde většinou o množství větší než 5% tělesné hmotnosti. Za akutní dehydrataci považujeme ztrátu tekutin, která nastala během 48 h, a máme za to, že jde především o ztrátu ECT.
Tedy přesná definice je: Dehydratace je nedostatečně hrazená ztráta tekutin vedoucí ke klinické symptomatologii. Podle plazmatické natrémie (resp. osmolality) se rozlišuje dehydratace:

  • izonatremická (izotonická)
  • hypernatremická (hypertonická)
  • hyponatremická (hypotonická).

Read More »

Znalostní kvíz pro ARIP sestry

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium, Znalostní kvízy  //  No Comments

Vážení fanoušci,

připravil jsem si pro vás další kvíz, který je podstatně lehčí než ten předchozí :). Opět bych rád zdůraznil, že tu netolerujeme jakékoli zesměšňování, tzn. se nemusíte obávat odpověďět na kvíz.

Podívejme se tedy na samotné otázky:

Read More »

Predikce difficult airway

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

 Několik akronymů, které nám mohou pomoci při diagnostice difficult airway:

LEMON – predikce obtížné přímé laryngoskopie dle obrazu při maximálním otevření úst:
Look externally ( předkus, ustupující brada, anomálie obličeje, trauma obličejového skeletu…)
Evaluate 3-3-2 (3 prsty: mezi řezáky, 3 prsty: brada-jazylka, 2 prsty: jazylka – chrupavka štítná)
Mallampati (I.-přehledně vidíme tonsily,uvulu, měkké patro, tvrdé patro, II.-je vidět měkké patro, část uvula, tvrdé patro, III.-vidíme měkké patro a trvdé patro, ev.basi uvuly, IV:- je vidět pouze tvrdé patro.  Mallampati III-IV predikuje obtížnou  intubaci)
Obstruction / Obezity
NNeck

Read More »

Život ohrožující krvácení

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Postupy, První pomoc, Studium  //  No Comments

Život ohrožující krvácení, ŽOK:

Definice:
z kvantitativního pohledu
 jde o velkou krevní ztrátu provázenou ohrožením pacientovy tkáňové a orgánové perfuze, vznikem těžké hypotenze, šokem a multiorgánovým selháváním… a to bez ohledu na příčinu.
a) ztráta objemu celé krve s nutnou náhradou cca 10 TU erytrocytových koncentrátů za 24 hodin.
b) ztráta 50% krevního objemu za 3 hodiny
c) krvácení přesahující cca 150 ml / min
d) trvající krvácení o objemu vyšším než 1,5 ml/kg po dobu delší jak 20 minut
z pohledu lokalizace jde o život ohrožující krvácení do orgánů, bez ohledu na jeho kvantitu. Např. krvácení do CNS, dýchacích cest, perikardu, disekce aorty….

Read More »

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

DIC, diseminovaná intravaskulární koagulopatie:

def:
Jde o koagulační dysbalanci mezi prokoagulační aktivitou trombinu a fibrinolytickou aktivitou plazminu. Důsledkem je  vznik trombotických okluzí v mikrocirkulaci , s následnou orgánovou ischemií, konzumpcí koagulačních faktorů a krvácením.
DIC není samostatnou nemocí, ale syndromem, nasedajícím na jiná závažná onemocnění. Proto  při terapii DIC je klíčové najít a řešit základní vyvolávající příčinu.
Read More »

Klasifikace úrazových mechanismů

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Úkolem lékaře na místě nehody není stanovení exaktní diagnózy, nýbrž vyslovení podezření na poranění páteře, popř. míchy, a následné adekvátní zajištění až do potvrzení nebo vyloučeni rtg či CT vyšetřením.

Read More »

Stránky:«12345678910»