Tagged with " bolesti hlavy"

Osvěžující koupel v řece

Srp 31, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Na chirurgickou ambulanci ON přišel muž, 19 let, který se koupal s kamarády v řece, poblíž tepelné elektrárny. Skočil z římsy do vody, uhodil se do hlavy při seskoku, plus tržná rána plosky nohy s přeříznutím šlachy flexoru malíka. Zvracel, plus cca. 5ti minutová ztráta vědomí. Má tenzní bolest hlavy. Přišel po 8mi hodinách od incidentu.
Read More »

Úporné bolesti v týlu trvající 3 dny

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Na místě 30letá žena stěžující si na úporné bolesti hlavy nejvíce v oblasti týlu. S ničím se neléčí. Bolesti trvají již třetí den a dnes již nereagují ani na analgetika. Žena je při vědomí, bledá, opocená, nevzracela. Během vyšetření upadá do bezvědomí. Zornice jsou anizokorické, mydriáza vpravo nereaguje na osvit, vlevo zornice menší, reagující na osvit. TK 110/60, P 82, SPO2 98%, D 12, jiné info nelze získat. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »