Tagged with " hlava"

Nevinná jízda na koni

Srp 31, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Děvče, 13 let , pád z koně, dopad na kamenitou lesní cestu, dle svěka asi minutu-dvě v bezvědomí, bez křečové aktivity. Anamnesticky: DM 1.typu na inzulinu, alergie na prach, pyl, roztoče, před týdnem viroza.
Na místě dívka, sedící opřena o strom, pláče, stěžuje si na bolest PDK.
Obj.: plačtivá,anxiozní, mělké povrchové dýchání, orientována místem, časem i osobou, na událost však amnezie, izokorie, zornice 3/3, foto ++, ameningealní, lebka pevná, tržná rána parietooccipitálně vpravo, NÚU bez patol.sekrece, chrup beze ztrát, orientačně neurol.bez lateral, hrudník pevný, palpační bolestivost vpravo, bez krepitace, poslechově dýchání vpravo oslabené, Sp02 88%, AS prav, tachykardie 100/min, puls na periferii hmatný, TK 100/50 mmHg, břicho nebolestivé, bez rezistence, pánevní kruh pevný, LDK bpn, PDK otevřená fraktura distální třetiny bérce, HKK bez známek poranění, pouze povrchové oděrky, páteř bez deformit, poklep. bolestivá v bederní oblasti, bez neurol.deficitu, TPT neg. Glykemie 5,4 mmol/l..
postup, dg, směrování?
Read More »

Osvěžující koupel v řece

Srp 31, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Na chirurgickou ambulanci ON přišel muž, 19 let, který se koupal s kamarády v řece, poblíž tepelné elektrárny. Skočil z římsy do vody, uhodil se do hlavy při seskoku, plus tržná rána plosky nohy s přeříznutím šlachy flexoru malíka. Zvracel, plus cca. 5ti minutová ztráta vědomí. Má tenzní bolest hlavy. Přišel po 8mi hodinách od incidentu.
Read More »

Úporné bolesti v týlu trvající 3 dny

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Na místě 30letá žena stěžující si na úporné bolesti hlavy nejvíce v oblasti týlu. S ničím se neléčí. Bolesti trvají již třetí den a dnes již nereagují ani na analgetika. Žena je při vědomí, bledá, opocená, nevzracela. Během vyšetření upadá do bezvědomí. Zornice jsou anizokorické, mydriáza vpravo nereaguje na osvit, vlevo zornice menší, reagující na osvit. TK 110/60, P 82, SPO2 98%, D 12, jiné info nelze získat. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Read More »