Tagged with " mozek"

Nevinná jízda na koni

Srp 31, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů  //  No Comments

Děvče, 13 let , pád z koně, dopad na kamenitou lesní cestu, dle svěka asi minutu-dvě v bezvědomí, bez křečové aktivity. Anamnesticky: DM 1.typu na inzulinu, alergie na prach, pyl, roztoče, před týdnem viroza.
Na místě dívka, sedící opřena o strom, pláče, stěžuje si na bolest PDK.
Obj.: plačtivá,anxiozní, mělké povrchové dýchání, orientována místem, časem i osobou, na událost však amnezie, izokorie, zornice 3/3, foto ++, ameningealní, lebka pevná, tržná rána parietooccipitálně vpravo, NÚU bez patol.sekrece, chrup beze ztrát, orientačně neurol.bez lateral, hrudník pevný, palpační bolestivost vpravo, bez krepitace, poslechově dýchání vpravo oslabené, Sp02 88%, AS prav, tachykardie 100/min, puls na periferii hmatný, TK 100/50 mmHg, břicho nebolestivé, bez rezistence, pánevní kruh pevný, LDK bpn, PDK otevřená fraktura distální třetiny bérce, HKK bez známek poranění, pouze povrchové oděrky, páteř bez deformit, poklep. bolestivá v bederní oblasti, bez neurol.deficitu, TPT neg. Glykemie 5,4 mmol/l..
postup, dg, směrování?
Read More »

Osvěžující koupel v řece

Srp 31, 2013   //   by core   //   Modelovky, Nemocniční modelovky  //  No Comments

Na chirurgickou ambulanci ON přišel muž, 19 let, který se koupal s kamarády v řece, poblíž tepelné elektrárny. Skočil z římsy do vody, uhodil se do hlavy při seskoku, plus tržná rána plosky nohy s přeříznutím šlachy flexoru malíka. Zvracel, plus cca. 5ti minutová ztráta vědomí. Má tenzní bolest hlavy. Přišel po 8mi hodinách od incidentu.
Read More »

Suicidiální úmysl kulovnicí

Srp 29, 2013   //   by core   //   Modelovky, Modelovky z výjezdů, Nemocniční modelovky  //  No Comments

KAZUISTIKA: Muž, 22let, nalezen doma po výstřelu z kulovnice v suicidiálním úmyslu. Vstřel pod bradou – výstřel v oblasti čelního laloku. Reflexy zachovány, hypoventilace, AS pravidelná. VF: TK 112/60, P 100´, SpO2 98%, GCS 3.
Zkuste navrhnout pracovní dg.,ošetření, terapii (i farmakologicky) v PNP, transport a případně směrování.
obrázek: 3D projekce – pro představu:

3D projekce Read More »